Romotop

wkłady kominkowe

Piece kominkowe
zanim kupisz, przeczytaj instrukcja obsługi pieca strona główna mapa strony kontakt  
BLOK REKLAMOWY
Groty Solne
Kominki z płaszczem wodnym
Baseny
Sauny Infrared
Leżaki LAFUMA
Wanny SPA
Kapsuły SPA
Skrzynie drewniane
Kominki norweskie

Instrukcja montażu i obsługi pieca kominkowego ROMOTOP

Dziękujemy Państwu za wybór naszego pieca kominkowego. Mamy nadzieję, że będzie on służył Państwu przez wiele chłodnych dni, a blask płomieni dostarczy Państwu wielu miłych wrażeń w chwilach relaksu.
Aby Państwa satysfakcja była pełna, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zastosowanie się do naszych zaleceń zagwarantuje Państwu długotrwałe, bezawaryjne oraz ekonomiczne jego użytkowanie.
W szczególności prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi montażu i bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać.

1. Opis techniczny, informacje ogólne

Piecyk kominkowy przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, obiektów rekreacyjnych, etc. Idealnie nadaje się do dogrzewania pomieszczeń w okresach wiosenno-jesiennych, kiedy to ogrzewanie piecem centralnego ogrzewania jest jeszcze nieekonomiczne, natomiast eksploatacja pieca kominkowego pozwala na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania, co przy wysokich cenach pozostałych paliw (węgiel, gaz, olej), jest sprawą bardzo istotną.

Nasze piecyki przeznaczone są wyłącznie do spalania drewna lub drewnianych eko-brykietów.
Zabrania się spalania węgla kamiennego, koksu, śmieci.

Piece kominkowe ROMOTOP charakteryzują się nowoczesnym i zróżnicowanym wzornictwem. Są bardzo wydajne, osiągają moce na poziomie 6-10 kW, a ich sprawność przekracza 70%, co pozwala na ogrzanie do 225 m.

Wykonane są z 2 warstw blachy stalowej o grubości 2 mm (na zewnątrz) oraz 3-4 mm (wewnątrz). Blacha pomalowana jest matowym, żaroodpornym lakierem. W niektórych modelach zastosowano dodatkowo okładziny ceramiczne (kaflowe), kamienne lub stalowe, co podnosi ich estetykę oraz funkcjonalność.

Komora spalania wyłożona jest płytami szamotowymi, zaś dno paleniska wyposażono w ruchomy żeliwny ruszt.

Niszę nad komorą spalania można wykorzystać do podgrzewania potraw i napojów.

Ciepło oddawane jest dzięki naturalnej konwekcji powietrza. Spaliny odprowadzane są rurami o średnicy 130 lub 150 mm. Piecyki kominkowe posiadaią dwa wloty powietrza (pierwotny i wtórny).

Wlot pierwotny doprowadza powietrze przez ruszt i służy do rozpalenia paliwa i do dopalania resztek. Regulacja wlotu pierwotnego odbywa się poprzez przemieszczenie suwaka umieszczonego w rejonie popielnika.

Wlot wtórny należy zostawić otwarty w celu podtrzymania ognia w czasie palenia. Możliwość jego regulacji umożliwia kontrolę procesu spalania, a co za tym idzie, wydajności cieplnej pieca kominkowego.

Ponieważ powietrze wtórne wspiera spalanie resztkowych gazów palnych w spalinach i równocześnie chroni przed zaczernianiem szkła, należy podczas eksploatacji suwak regulujący pozostawić stale otwarty. Powietrze wtórne jest doprowadzane przede wszystkim do przestrzeni nad palącym się paliwem i przy przymknięciu lub zamknięciu dopływu powietrza pierwotnego współuczestniczy również w spalaniu pierwotnym.

Suwak regulujący dopływ powietrza pierwotnego należy pozostawić zupełnie otwarty przy rozpalaniu, kiedy ciąg kominowy jest jeszcze dosyć mały. Po rozgrzaniu komina należy wlot powietrza pierwotnego przymknąć lub zupełnie zamknąć. W celu obniżenia wydajności pieca można również wykorzystać mniejszą ilość paliwa lub ograniczyć ciąg komina przez zainstalowanie szybra (ręcznego zamknięcia w kanale dymowym zamykającego kanał powietrzny max. na 75 %).

Suwak powietrza wtórnego należy zamknąć w czasie, kiedy piec nie pracuje. W stopniu znacznym zapobiega to odpowietrzaniu pomieszczenia w okresie nie użytkowania pieca oraz zapobiega wydostawaniu się zapachów z komina z powrotem do pomieszczenia, kiedy może wystąpić np. ciąg zwrotny komina.
Niektóre piece produkowane są z centralnym dopływem powietrza (CDP) w celu przyłączenia przewodu do doprowadzania powietrza ze środowiska zewnętrznego, przez co zostaje ograniczony jego pobór bezpośrednio z ogrzewanego pomieszczenia.

2. Podłączenie piecyka do przewodu kominowego

Jest to bardzo ważny element instalacji, zwłaszcza, jeżeli komin był używany wcześniej. Kontrolę takiego przewodu należy zlecić mistrzowi kominiarskiemu, a ewentualne przeróbki mogą być wykonane przez uprawnionego wykonawcę lub firmę, tak aby zostały spełnione wymogi Polskiej Normy PN-89/B-10425.

Minimalne wymiary przewodu kominowego
powinny wynosić 0,14 x 0,14 m, a średni ciąg ok. 10 Pa. Wlot przewodu kominowego powinien znajdować się w pomieszczeniu, w którym instalujemy piec. Do podłączenia należy użyć stalowej rury o grubości min. 1,5 mm. Rura przyłączeniowa nie może wystawać do wnętrza kanału kominowego. Wlot do komina powinien być zakończony wkładką i rozetą. Bardzo ważna jest dokładność i spójność połączeń. Palić należy przy zamkniętych drzwiczkach paleniska (można je zostawić uchylone wyłącznie na krótki czas podczas rozpalania). Kanał kominowy powinien być okresowo czyszczony (minimum raz w roku) przez uprawnionego kominiarza.

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i montażu

 • montaż pieca należy wykonać respektując wymagania obowiązujących norm, przepisów przeciwpożarowych oraz niniejszej instrukcji
 • montaż należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi
 • piec kominkowy musi być podłączony do osobnego kanału kominowego, przy czym minimalna wysokość komina (mierząc od rusztu paleniska), powinna wynosić 4,5 m
 • przydatność przewodu do podłączenia pieca kominkowego powinna być potwierdzona pisemnie przez uprawnionego kominiarza. Opinia kominiarska powinna zawierać informację o wartości podciśnienia w komorze komina, do której podłączony będzie piec.
 • piec należy ustawić w odległości minimum 1m od materiałów, które mogłyby zostać zniekształcone lub uszkodzone przez wysoką temperaturę (meble, boazerie, tapety itp.) i nie mniej niż 0,3 m od elementów konstrukcji budynku zabezpieczonych przed zapaleniem odpowiednimi materiałami niepalnymi.
 • minimalna odległość elementów nieodpornych na wysoką temperaturę od przedniej szyby powinna wynosić 1,5 m
 • podłoże, na którym zostanie ustawiony piec musi być wykonane z materiałów niepalnych (płytki ceramiczne, terakota, blacha, itp.). Z przodu pieca musi znajdować się strefa bezpieczeństwa wykonana z wymienionych materiałów o min. wymiarach 0,7 x 0,7 m.
 • przy obsłudze pieca należy używać rękawic ochronnych

Podczas palenia w piecu zabrania się:

 • składowania paliwa bezpośrednio przed piecem lub w sąsiedztwie jego zewnętrznych pokryć
 • suszenia na piecu i w jego sąsiedztwie jakichkolwiek materiałów
 • palenia przy otwartych drzwiczkach paleniska i popielnika
 • używania do rozpalania łatwopalnych cieczy i innych podpałek
 • pozostawiania palącego się pieca bez nadzoru

Kategorycznie zabrania się:

 • palić w piecu węglem kamiennym, koksem, odpadami stolarskimi, odpadkami domowymi i syntetycznymi
 • adaptować piec do innego rodzaju paliwa
 • zmieniać w jakikolwiek sposób konstrukcję pieca

4. Pierwsze rozpalanie

Przed pierwszym rozpaleniem należy usunąć wszystkie naklejki lub części wyposażenia, znajdujące się w popielniku lub palenisku oraz sprawdzić rozmieszczenie płyt szamotowych w palenisku.

Podczas pierwszego palenia w piecu należy utrzymywać minimalną temperaturę oraz nieco uchylić drzwiczki (ok. 1 - 2mm), aby materiał uszczelniający (uszczelka) nie połączył się z lakierem. Lakier stwardnieje dopiero po kilku godzinach palenia w piecu. Wszystkie materiały muszą powoli przystosować się do wysokiej temperatury. Podczas pierwszego palenia każdy piec wydziela nieprzyjemny zapach, spowodowany wypaleniem się farby. Zapach ten po krótkim czasie zaniknie. Podczas wydzielania się nieprzyjemnego zapachu należy dobrze wietrzyć pomieszczenie.

W przypadku pieców wyposażonych w ceramikę, na powierzchni kafli powstaje struktura mikro-pęknięć (harys). Nie jest to usterka, ale naturalny przejaw obciążania cieplnego glazury. Tak samo nie są usterką symptomy akustyczne przy rozgrzewaniu lub schładzaniu pieca.

5. Rozpalanie.

Rozpalać należy przy otwartych wlotach pierwotnego i wtórnego powietrza. W żadnym wypadku do rozpalania nie można używać łatwopalnych cieczy (np. benzyna lub ropa). Bardzo pomocna w tym przypadku jest podpałka żel. Palenie powinno przebiegać przy zamkniętych drzwiczkach paleniska i popielnika. Nie należy dokładać więcej, niż maksymalnie określoną ilość pałiwa od której zależy wydajność nominalna pieca. Na przykład dla pieca o wydajności 7 kW chodzi o wielkość ok. 2 kg/godz, dla 8 kW - ok. 2,5 kg/godz, a dla 9 kW - ok. 3 kg/godz. Zbyt duże ilości paliwa, duży ciąg i nadmierny dopływ powietrza mogą doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia pieca, a w następstwie utraty gwarancji. Ogień należy wyregulować za pomocą suwaka regulującego dopływ powietrza wtórnego. Należy obserwować płomień i regulując wielkość dostępu powietrza nastawić spokojne, przytłumione spalanie. Czasami pod wpływem wilgotnego drewna, niedostatecznego doprowadzenia powietrza do paleniska lub w następstwie niedostatecznego ciągu kominowego może dojść do osadzenia się sadzy na szkle w drzwiczkach. W takim wypadku zalecane jest zwiększenie intensywności spalania przy pomocy regulatorów powietrza. Popiół należy wybierać, gdy popielnik napełni się do połowy. Szczególną ostrożność należy zachować podczas usuwania popiołu i manipulacji popielnikiem. Istnieje zagrożenie poparzenia. Gorący popiół nie powinien być w kontakcie z łatwopalnymi przedmiotami np. w czasie wysypywania popiołu do śmietnika.

Uwaga:
- przewody kominowe o wymiarach (przekroju) mniejszych od zalecanych,
- przewody w budynkach o niekorzystnym położeniu (np. w otoczeniu wysokich budynków, budynki w dolinach),
- przewody odchylone od pionu,
mogą nie wytworzyć żądanego podciśnienia w tym przewodzie co nie spowoduje wyssania spalin (dymienie) - zjawisko takie nie uprawnia do zgłoszenia reklamacji (patrz pkt 4 gwarancji)

6. Paliwo.

Proponowanym przez nas paliwem są suche polana o średnicy 6-10 cm i długości 20-30 cm albo drewniane brykiety. Mokre drewno, odpadki, węgiel, koks, sztuczne tworzywa w żadnym wypadku nie mogą być spalane w piecyku kominkowym. Ich spalanie zanieczyszcza środowisko naturalne, może doprowadzić do uszkodzenia piecyka i utraty gwarancji. Drewno do spalania powinno być składowane przez 2 lata na świeżym powietrzu. W tym czasie musi też być chronione przed deszczem. Do opalania najlepiej nadają się: dąb, buk, grab, kasztan i akacja. Nie zaleca się stosowania drewna drzew iglastych oraz topoli. Przyjęto, że 1 kg suchego drewna ( 15 % wilgotności ) wydziela 3200 - 3600 kcal (1 kW = 860 kcal/godz).

Zabrania się spalania węgla kamiennego, koksu, śmieci, etc.

Tabela poniżej pokazuje klasyfikację najczęściej używanego drewna na opał. Współczynnik 10 odpowiada drewnu, które daje najwięcej ciepła na dm3

Rodzaj drewna
Grab
Dąb
Jesion
Klon
Brzoza
Wiąz
Buk
Współczynnik
10
9,9
9,2
9,1
8,9
8,4
8,0


 

Rodzaj drewna
Wierzba
Jodła
Olcha
Modrzew
Osika
Lipa
Topola
Współczynnik
7,1
7,0
6,7
6,6
6,5
5,2
5,0

 

 

7. Konserwacja i naprawy

Piecyk kominkowy jest wyrobem wysokiej jakości i przy prawidłowej eksploatacji nie powinny wystąpić żadne usterki. W wyniku normalnej eksploatacji, szczególnie przy używaniu wilgotnego paliwa, dochodzi do osadzania się sadzy i asfaltu w kominie. Dlatego piecyk, przewód dymny i komin należy co najmniej 1 raz w roku dokładnie wyczyścić. Komin należy czyścić zawsze wychłodzony. Najlepiej zlecić to kominiarzowi. W razie zaniedbania systematycznej kontroli i czyszczenia komina zwiększa się prawdopodobieństwo jego pożaru. Podczas sezonu grzewczego należy kontrolować stan okładziny szamotowej. Popękane szamoty nie tracą swojej funkcji. Niedopuszczalnym jednak jest użytkowanie pieca przy występujących brakach okładziny szamotowej w palenisku. Do czyszczenia szyby można używać płynu w atomizerze lub żelu. Należy uważać, aby nie zarysować szkła.

Uwaga: szyba nagrzewa się do wysokich temperatur, więc jej czyszczenie można wykonać jedynie przy wygaszonym piecu. Powierzchnie cierne zawiasów drzwiczek i mechanizmu zamykającego należy okazyjnie przesmarować smarem grafitowym.

Uwaga: farba żaroodporna nie jest odporna na wilgoć.

8. Serwis

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje Firma TAPIS.pl lub wskazany przez nią podmiot.
Nieprzestrzeganie zasad eksploatacji opisanych w niniejszej instrukcji może spowodować utratę praw z tytułu gwarancji.

Mamy nadzieję, że podzieliliśmy się z Państwem kilkoma użytecznymi radami w celu zapewnienia bezusterkowej i bezpiecznej eksploatacji. Życzymy Państwu wiele radości, przytulnego ciepła i przyjemnie spędzonych chwil przy Waszym piecu kominkowym.

© ROMOTOP.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone